Veiligheidsclassificatie, brandclassificatie, geluidsreductie.

Classificaties

Veel mensen kennen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Maar wat veel mensen niet weten is dat dit bescherming biedt met weerstandsklasse 2. Daloc biedt bescherming op niveau 3 (SKG 3). Dit betekent dat onze deur niet alleen langer bestand is tegen inbraken, maar ook tegen zwaarder gereedschap als een breekijzer is opgewassen. Verder zijn de deuren van Daloc ook getest, gecertificeerd en gecontroleerd voor – behalve inbraak – brand, geluid en lekkage van brandgas.

 

daloc symbol burgler 

Veiligheidsclassificate

De veiligheidsdeuren van Daloc zijn verkrijgbaar in Resistance Class 3 conform de Europese veiligheidsstandaard EN 1627. Alle deuren zijn getest door de Stöldskyddsföreningen (Swedish Theft Prevention Association) of het RISE (Research Institute of Sweden) en gecertificeerd door Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (Swedish fire & safety certification). Daloc veiligheidsdeuren S43 zijn gecertificeerd volgens de Nederlandse veiligheidsstandaard SKG3 NEN 5096 + EN 1627.

SKG 3 NEN 5096 (komt overeen met Resistance Class 3 EN 1627)

Bestand tegen een inbraakpoging gedurende 20 min. waarvan de effectieve inbraaktijd met gereedschap, zoals koevoet (710 mm), breekijzers, schroevendraaiers enz., 5 min. bedraagt. Een inbreker is niet in staat een deur langere tijd actief te bewerken, maar moet rusten.

Biedt een zeer goede bescherming tegen een normale inbreker die niet veel groot gereedschap kan meenemen, niet te lang bezig kan zijn of niet te veel lawaai kan maken. Een inbraakpoging is bij een deur van klasse 3 in het hele trappenhuis te horen.

   
 daloc symbol fire

Brandclassificatie

Daloc deuren zijn getest door RISE (Research Institute of Sweden) en hebben een typegoedkeuring van SITAC voor brandklasse EI 30 (volgens de Zweedse standaard).

Daloc deuren S43 zijn goedgekeurd door Efectis volgens de Nederlandse brandklasse EW30, 30 minuten NEN 6069:2005.

   
 daloc symbol smoke

Brandgasdichtheid(rookdichtheid)

Daloc deuren zijn getest door RISE (Research Institute of Sweden) en hebben een typegoedkeuring van SITAC voor brandklasse S200 conform de Europese standaard EN 13501-2. Met brandgasdichtheid S wordt het vermogen van de deur bedoeld om lekkage van brandgas of rook van de ene naar de andere kant van de deur terug te brengen.

Voor deuren van klasse Sa is de brandgasdichtheid getest bij een rooktemperatuur van 20 °C en een drukverschil van 25 Pa. Voor klasse S200 bedraagt de rooktemperatuur 200 °C en het drukverschil 50 Pa.

   
 daloc symbol sound

Geluidsreductie

De geteste geluidsreductie (Rw) voor de deuren van Daloc is 38dB, 43dB en 50dB.

Een geluidsreductie Rw betekent in de praktijk:

Rw 28dB – een normaal gesprek is te horen en te verstaan.

Rw 38dB – een normaal gesprek kan niet worden verstaan, maar deels worden afgeluisterd op momenten dat harder wordt gesproken.

Rw 43dB – een gesprek kan niet worden afgeluisterd, maar roepen en schreeuwen is enigszins te horen.

Rw 48dB – een gesprek kan niet worden afgeluisterd en roepen en schreeuwen is niet te horen.

   

 

Brochure downloaden

Lees in alle rust.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Daloc deuren.

Download brochure over Daloc Veiligheidsdeur»