Duurzaamheid bij Daloc.

'Als je iets doet, moet je het goed doen.' Zo verwoordde de oprichter van Daloc, John W. Johansson, zijn bedrijfsfilosofie. We werken ook vandaag nog steeds volgens hetzelfde principe. Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk voor ons. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de wereld om ons heen. 

Daloc en de Werelddoelen.

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) geformuleerd. Voor 2020 resp. 2021 hebben wij prioriteit gegeven aan drie van deze doelen omdat wij die bijzonder relevant vinden:

 • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
 • SDG 9: Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Onze duurzaamheidsdoelen tot 2025.

De CO2-uitstoot in de productie en onze kantoren met ten minste 50% verminderen ten opzichte van 2019.

De CO2-uitstoot van onze transporten per afgelegde kilometer met ten minste 50% verminderen ten opzichte van 2019. De circulaire economie in de bouw- en vastgoedsector bevorderen door de productie en verkoop van duurzame en herbruikbare deuren.

Een 100% veilige werkomgeving creëren om de 'nul-visie' van 0 arbeidsongevallen per jaar te bereiken.

Toezicht houden op de naleving van de door de leveranciers ondertekende gedragscode.

Mensen fietsen over het kanaal

Voorbeelden van onze duurzame maatregelen:

 • Gebruik van stroom uit 100% hernieuwbare energiebronnen
 • Extra stroomopwekking door zonnecellen op het dak van de fabriek voor stalen en houten deuren in Töreboda
 • Zelf opgewekte stadsverwarming verwarmt de fabriek voor stalen deuren en het hoofdkantoor in Töreboda
 • Zelfvoorzienende verwarming in fabrieken voor houten deuren
 • Uitsluitend gebruik van verf op waterbasis
 • In Zweden rijdt meer dan 50% van onze bestelwagens op biobrandstof (HVO100).
 • Onze stalen deuren zijn herbruikbaar of voor 97% recyclebaar
 • Onze houten deuren kunnen ook worden hergebruikt of energetisch worden gerecycled
 • Onze deuren zijn goedgekeurd voor montage in woningen met DGNB-label.
Zonnepanelen op het dak
Lakwerkplaats in de fabriek
Deuren lossen met een vrachtwagen
hout afval
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
/4
Zonnecellen op onze fabrieken in Töreboda dragen bij aan de stroomopwekking. De overige stroom die we gebruiken is afkomstig van 100% hernieuwbare energiebronnen.
Onze unieke verfsystemen maken gebruik van watergedragen en dus milieuvriendelijke verf.
Alle heftrucks worden aangedreven door 100% hernieuwbare stroom en in Zweden rijdt meer dan 50% van onze bestelwagens op biobrandstof (HVO100).
Het afval van de productie van houten deuren wordt gebruikt om warmte op te wekken en wordt via een intern verwarmingssysteem naar het hoofdkantoor en de fabriek van stalen deuren geleid. Bovendien zijn onze twee fabrieken van houten deuren zelfvoorzienend wat warmte betreft.

5 vragen aan Aida Bandic, manager Kwaliteit en Milieu bij Daloc.

Deuren van Daloc hebben een zeer lange levensduur en zijn daarom ook bijzonder duurzaam. Aida, onze manager Kwaliteit en Milieu, legt uit waarom.

Wanneer heeft Daloc het thema duurzaamheid opgepakt?

– In 1956 verhuisde Daloc naar Töreboda. En van begin af aan vonden we het belangrijk om rekening te houden met de lokale omgeving en haar bewoners. Voor ons was het altijd duidelijk dat we het milieu niet willen vervuilen en dat de mensen die hier wonen, waarvan velen ook onze collega's zijn, geen schade door ons mochten ondervinden. Je zou kunnen zeggen dat we ook in het prille begin al duurzaam werkten, ook al bestond dat begrip destijds nog niet, en dat doen we nog steeds. Maar nu zijn er natuurlijk nieuwe uitdagingen.

Hoe is het om zo'n groot bedrijf te zijn in een kleine stad?

– Wereldwijd zijn we vrij klein, maar in onze regio zijn we enorm. Met meer dan vierhonderd werknemers is het voor ons vanzelfsprekend om verantwoordelijkheid te nemen en ons in te zetten voor een levendige lokale gemeenschap. Dat doen we op verschillende manieren, bijv. door werkgelegenheid te bieden en gebruik te maken van lokale leveranciers. We sponsoren diverse jongerenactiviteiten en -evenementen, bieden stage- en werkervaringsplekken aan en helpen mensen voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van Daloc?

– We hebben verschillende doelen, maar het belangrijkste is het halveren van de CO2-uitstoot van onze productie- en transportactiviteiten tegen 2025 ten opzichte van 2019. En we werken voortdurend aan een nul-visie om letsel op de werkplek volledig uit te bannen. Bovendien zien we erop toe dat onze leveranciers de door hen ondertekende gedragscode naleven.

Zijn de doelen gekoppeld aan de Werelddoelen van de VN?

– Ja, we hebben besloten ons te richten op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's) die specifiek betrekking hebben op ons bedrijf. Bij Daloc hebben wij altijd al een langetermijnvisie gehad. En dat is ook een van onze succesfactoren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid betekent dit dat we kunnen bijdragen aan het duurzamer en meer circulair maken van de bouwsector. We willen bijdragen aan het welzijn van mens, milieu en maatschappij op lange termijn.

Waar bent u het meest trots op in uw beroep?

– Ik ben er trots op dat Daloc altijd al betrokken is geweest bij duurzaamheidsvraagstukken op lokaal niveau. En nu breiden we deze activiteiten verder uit. De laatste tijd hebben we veel nieuwe dingen ondernomen: zo produceren we onze eigen elektriciteit met behulp van zonnecellen op onze daken. We gebruiken zelfopgewekte verwarming en biobrandstof (HVO100) voor een groot deel van onze transporten. Ik ben er erg trots op dat we dit onderwerp serieus nemen, want het is heel belangrijk voor ons allemaal. We hebben onze bestemming nog niet bereikt, maar de reis is begonnen.

Duurzaam op lange termijn.

Langetermijndenken is altijd ons motto geweest en ook een reden voor ons succes. Wij zijn er trots op deze aanpak te volgen, omdat het helpt de bouwsector duurzamer en meer circulair te maken. Wij willen nog lang blijven bijdragen aan het welzijn van mensen, het milieu en onze samenleving.

Ons milieu- en duurzaamheidsbeleid

Onze producten en diensten moeten niet alleen voldoen aan de huidige eisen van de klant, maar ook het milieu dienen. De ontwerp- en productieprocessen worden zo gekozen dat alles wat we doen bijdraagt aan een ecologisch duurzame samenleving. Bij onze productie zorgen we ervoor dat natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en op lange termijn behouden blijven. We werken voortdurend aan het optimaliseren van ons energieverbruik en het minimaliseren van afval.

Alle wettelijke voorschriften en eisen met betrekking tot onze milieueffecten vormen voor ons de norm. Dit eisen we ook van onze externe partners. De gezondheid en het welzijn van iedereen, of het nu gaat om werknemers, onderaannemers, klanten of andere betrokkenen bij het bedrijf, liggen ons na aan het hart. Waar mogelijk kiezen wij lokale en regionale partners voor alle grondstoffen of diensten om de toeleveringsketens zo kort mogelijk te houden. En we hebben een bindende gedragscode opgesteld voor onze leveranciers.

Ook onze financiering is gericht op de lange termijn, om de toekomst van de onderneming veilig te stellen en te voldoen aan de eisen van onze aandeelhouders. Altijd beter zijn en beter worden is ons motto.

Zonnepanelen op het dak van Daloc

Al onze werknemers zijn even belangrijk.

Onze deuren hebben een taak en ons bedrijf ook. Wij bekommeren ons om onze klanten, de gemeenschap waarin wij actief zijn en iedereen die elke dag onze deuren gebruikt. En we bekommeren ons om onze werknemers. Zodat ze zich op hun gemak voelen en de juiste omstandigheden aantreffen om zich op lange termijn te kunnen ontwikkelen. Zonder hen zouden er geen deuren zijn.
In ons bedrijf wordt iedereen gelijk behandeld, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, lichamelijke beperkingen, etniciteit, religie of andere overtuigingen.

Iedereen moet hetzelfde recht hebben op werk, werkgelegenheid en de beste arbeidsomstandigheden. Wij bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden op de werkplek, voldoen aan alle eisen van de Arbowet en werken samen om ervoor te zorgen dat iedereen inspraak heeft en betrokken is bij de vormgeving van het werk.

Daloc-medewerkers zitten aan de eettafel

Kwaliteit sinds 1942.

Sinds de oprichting in 1942 zijn we ons blijven ontwikkelen. Voortdurende optimalisatie is ons motto. Dit geldt voor onze deuren en diensten, onze werknemers en onze productie. Het resultaat: kosteneffectieve oplossingen van de hoogste kwaliteit en een betrouwbare levering aan onze klanten. Dit alles vormt de basis van ons kwaliteitsbeleid.

Het is de kwaliteit die telt

We vinden het belangrijk om volledig tegemoet te komen aan de eisen, verwachtingen en behoeften van onze klanten. Dit vereist niet alleen de levering van producten van de beste kwaliteit, maar ook werknemers met de juiste vaardigheden en een hoog serviceniveau op alle niveaus. Elke geleverde deur moet nieuwe deuren openen en een aanbeveling zijn voor een nieuwe bestelling.

Persoon die met de deur werkt

Deuren die een functie hebben.

Onze deuren worden hulpbronnenefficiënt en milieuvriendelijk geproduceerd en bieden betrouwbare bescherming tegen brand, lawaai en inbrekers. En dankzij onze hoge kwaliteitsnormen zijn ze ook uiterst duurzaam. Het is niet ongebruikelijk dat onze stalen deuren langer meegaan dan het gebouw waarin ze gemonteerd zijn en vervolgens worden hergebruikt. Of ze worden tot wel 97% gerecycled.

Daloc deur met merk

De lange levensduur van onze deuren.

Door na te gaan welke stappen in de productie- en leveringsketen de grootste impact op het milieu hebben, kunnen wij als bedrijf onze inspanningen steeds in de juiste richting bijsturen en de negatieve milieueffecten helpen verminderen. Dit geldt niet alleen voor onze eigen activiteiten, maar ook voor onze leveranciers en onze klanten. Deze holistische benadering van de hele levenscyclus maakt deel uit van het ISO 14001-managementsysteem dat wij volgen.

Meer informatie over de lange levensduur van onze stalen en houten deuren vindt u in ons duurzaamheidsverslag.

De circulaire economie bij Daloc.

De resultaten van de levenscyclusanalyse voor elk product worden gepresenteerd in een zogenaamde milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration, EPD). Onze EPD's tonen de ecologische voetafdruk van de grondstoffen, het transport naar Daloc, de productie en het transport naar de klant (A1-A4).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
/7
Hier vindt u een overzicht van onze circulaire economie.
De twee belangrijkste grondstoffen voor Daloc-deuren zijn hout en staal. We stellen de hoogste eisen aan onze staalleveranciers en onze houten deuren zijn FSC-gecertificeerd.
We kiezen zoveel mogelijk voor lokale en regionale leveranciers. Dit vermindert de vervoersafstanden en zo steunen we bovendien bedrijven in de regio en helpen we de lokale gemeenschap vooruit.
We werken voortdurend aan het verminderen van ons energiegebruik en het optimaliseren van de processen in onze productiefaciliteiten.
Alle productie vindt plaats in Zweden, direct in onze belangrijkste markt. Het grootste deel van onze transporten wordt uitgevoerd door een lokaal transportbedrijf dat uitsluitend biobrandstof (HVO100) gebruikt. Dit vermindert de CO2-uitstoot met 30-90% in vergelijking met fossiele diesel.
We ontwikkelen en produceren deuren met een zeer lange levensduur. Onze deuren zijn eenvoudig te recyclen. Het slot en de kierdichtingen kunnen gemakkelijk worden vervangen om de levensduur van de deur te verlengen.
Deuren van Daloc dragen bij aan de circulaire economie en zijn gemakkelijk te hergebruiken. Dankzij het montagesysteem met stelbussen kunnen Daloc-deuren zonder veel moeite worden verwijderd en elders opnieuw worden geïnstalleerd.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over onze activiteiten op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid? Neem contact met ons op:

Aida Bandic
Quality and sustainability manager

+46 10 351 90 07